Vitaliteitscoaching 2.0 voor de werkgever

Tien jaar geleden stond werken aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit nog in de kinderschoenen. Inmiddels ontkomt geen enkele werkgever er meer aan: het is cruciaal om medewerkers productief, betrokken en inzetbaar te houden. Ook weten we steeds beter dat een eenmalige interventie niet volstaat. Medewerkers staan continu onder druk en het menselijk brein gaat dan op de automatische piloot. Om te zorgen dat mensen zich blijven ontwikkelen en goede gewoontes volhouden, moet daar het hele jaar door aandacht aan besteed worden en er moet met kennis van zaken gehandeld worden.

Hoe zorgt ú hiervoor?

  • Continu opletten wat er speelt op het gebied van vitaliteit
  • Actuele kennis en doorontwikkelde interventies in huis hebben
  • Een samenhangend programma hanteren, waarbij verschillende interventies elkaar versterken en dat een wisselwerking heeft met organisatiebeleid
  • De inzichten en feedback uit de interventies laten terugkomen bij HR en management

Globaal zien we twee strategieën in organisaties:

  1. Het inschakelen van een adviesbureau voor gezondheidsmanagement
  2. Een of meer interne adviseurs aanstellen en/of een commissie instellen die vitaliteit en inzetbaarheid vorm moeten geven in de organisatie

De eerste strategie is in de loop van de jaren verder ontwikkeld, mede vanuit marktpartijen. Een PMO/Healthcheck en/of een online platform voor de medewerkers is vaak de basis voor het verdienmodel. Ook een combinatie van beide strategieën komt veel voor: er is een HR adviseur en/of een commissie die plannen maakt, en ze vervolgens laat uitvoeren door meerdere marktpartijen die interventies aanbieden.

Slechts een enkele organisatie heeft er al voor gekozen om een vaste vitaliteitscoach in huis te halen, hetzij in loondienst, hetzij als zelfstandige. Het inkopen van een set interventies lijkt zoveel overzichtelijker: je koopt 5 workshops met relevante titels. Het budget is duidelijk, er kunnen veel mensen tegelijk geïnspireerd worden, de onderwerpen kunnen worden gemeld bij het management. Maar er is vaak onvoldoende resultaat zichtbaar en voelbaar. Hoe komt dat en vooral: wat is eraan te doen?

Bent u benieuwd hoe u meer rendement kunt halen uit uw inspanningen en budget, vraag dan met het formulier de toolkit Vitaliteit 2.0 voor de werkgeverssetting aan. Daarin vindt u:

  • Een infographic over de nieuwe post-hbo registeropleiding Ster-leefstijlcoach, die volledig is afgestemd op de werkgeverssetting
  • Het e-book Work-life skills, dat u de do’s en don’ts aandraagt voor het vitaliteitsprogramma en de interventies binnen uw organisatie