Eindopdracht e-learning Effectief coachen bij stoppen met roken

Deze eindopdracht hoort bij de e-learning Effectief coachen bij stoppen met roken. Je maakt hem alleen als je een beoordeling wilt met het oog op inschrijving in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken begeleiding. Je opdracht wordt nagekeken door Visiom, die hierin als partner fungeert voor LZW College. Visiom heeft een erkenning bij het kwaliteitsregister.

Wil je niet inschrijven in het register, dan hoeft deze eindopdracht niet gemaakt en ingeleverd te worden.