Sanja Zomer
Ster-Leefstijlcoach

Sanja Zomer heeft een serieuze en oprechte persoonlijkheid. Ze heeft landelijk een voortrekkersrol bij de toepassing van de methode
‘Vat van Zelfwaardering’. Volledig in lijn daarmee geeft ze mensen de ruimte om hun eigen kracht te ontdekken en te versterken.
Bovengemiddelde expertise op de volgende terreinen:
Vat van Zelfwaardering, HRM.

Sanja is te bereiken via sanja.zomer@sterleefstijlcoaches.nl.

Toegekende ster voor excellentie: topcoach en healthchecks
Alle Ster-Leefstijlcoaches zijn breed inzetbaar in hun vak en borgen hun kwaliteit. Daarnaast kunnen ze excelleren in één of meer vermogens en een ster daarvoor toegekend krijgen.