Marian Rekers
Ster-Leefstijlcoach

Marian Rekers heeft er bewust voor gekozen om haar beroep als verpleegkundige om te vormen tot leefstijlcoach. Ze wil graag diepgang brengen in haar aanpak en is ook geschoold als therapeut. Ze toont een grote professionele betrokkenheid.
Bovengemiddelde expertise in: diabetes, psychotherapie.

Marian is te bereiken via marian.rekers@sterleefstijlcoaches.nl.

Toegekende sterren voor excellentie: topcoach, Positieve Gezondheid en train de trainer.

Alle Ster-Leefstijlcoaches zijn breed inzetbaar in hun vak en borgen hun kwaliteit. Daarnaast kunnen ze excelleren in één of meer vermogens en een ster daarvoor toegekend krijgen.