Marian Rekers
Ster-Leefstijlcoach

Marian Rekers heeft er bewust voor gekozen om haar beroep als verpleegkundige om te vormen tot leefstijlcoach. Ze wil graag diepgang brengen in haar aanpak en is ook geschoold als therapeut. Ze toont een grote professionele betrokkenheid.
Bovengemiddelde expertise in: diabetes, psychotherapie.

Marian is te bereiken via marian.rekers@sterleefstijlcoaches.nl.