E-learning Positieve Gezondheid

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

In deze e-learning leer je wat Positieve Gezondheid als werkconcept inhoudt en hoe je het toepast.

Na het volgen van deze e-learning moeten de volgende doelen bereikt zijn:

  • Student weet wat Positieve Gezondheid is volgens Machteld Huber
  • Student kan de uitgangspunten voor het werkconcept Positieve Gezondheid benoemen
  • Student weet de gesprekstools voor Positieve Gezondheid (spinnenweb) online te vinden en kan benoemen hoe hij ze in kan zetten
  • Student heeft gereflecteerd op zijn eigen Positieve Gezondheid
  • Student kan benoemen hoe Positieve Gezondheid zich verhoudt tot leefstijlcoaching
  • Student kan benoemen welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor het werken met Positieve Gezondheid binnen zijn eigen werkveld en organisatie