E-learning Voeding en leefstijl

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

In deze les krijg je een flinke hoeveelheid kennis over voeding aangereikt. We hebben ernaar gestreefd om wetenschappelijk onderbouwde, maar wel pragmatische kennis aan te dragen. Is er een onderwerp waarover je meer details wilt weten, dan vind je die in het handboek ‘Voeding bij gezondheid en ziekte’. Ook op www.voedingscentrum.nl vind je veel informatie.
Twee (zeer) leesbare boeken, die geschikt zijn om helemaal door te nemen zijn Eten hoort eenvoudig te zijn en Eet als een expert.

Na het volgen van deze e-learning en het lezen van de literatuur moeten de volgende doelen bereikt zijn:

 • Student heeft kennis van de Nederlandse voedingsrichtlijnen en kan deze benoemen
 • Student weet wat aandachtspunten zijn in de voeding van de gemiddelde Nederlander
 • Student kent de verschillende (e-health) toepassingen om eetdagboeken bij te houden, kan onderbouwen waarom ze voor een cliënt wel of niet geschikt zijn.
 • Student is in staat om een voedingsdagboek te analyseren en de gezonde en ongezonde kenmerken van het voedingspatroon aan te wijzen, te onderbouwen en te bespreken.
 • Student kent de bekende voedingspatronen en diëten en de onderliggende gedachten.
 • Student kan gedegen beoordelen wat de (voedings)feiten en (voedings)fabels zijn en die bevindingen (evidence-based) terug te koppelen aan jouw cliënt
 • Student kent de relatie tussen leefstijl en ziekte en kan een inschatting maken wat dat voor zijn cliënten betekent
 • Student kent de cijfers en toekomstschetsen als het gaat om leefstijlgerelateerde aandoeningen in Nederland
 • Student heeft basiskennis over macronutriënten en micronutriënten in de voeding en over water/dranken
 • Student kent de invloed van voeding op cholesterol en kan evidence based onderbouwen hoe de cholesterolwaarden kunnen worden beïnvloed
 • Student kent de invloed van voeding op bloedglucose waarden en kan evidence based onderbouwen waardoor deze worden beïnvloed.
 • Student kan minimaal 3 voorlichtingsmodellen voor voeding noemen en zijn eigen voorkeur onderbouwen
 • Student heeft voldoende basiskennis over voeding om berichten in de media over dit onderwerp te kunnen volgen en uitleggen aan een cliënt
 • Student kan voor een buitenstaander helder beschrijven waarom voeding een belangrijke rol speelt in het voorkómen en verminderen van ziekte en het versterken van de gezondheid