E-learning Professioneel coachen

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

Na het volgen van deze e-learning en het lezen van de literatuur moeten de volgende doelen bereikt zijn:

 • Student weet wat motiverende gespreksvoering inhoudt en kan dit toepassen in alle fases van een gesprek
 • Student kan het verschil tussen coachend en adviserend werken goed verwoorden en ook laten zien
 • Student is zich bewust van zijn eigen gekleurde blik en kan daar professioneel mee om gaan
 • Student kent de basishouding van coaching en kan deze toepassen; hij weet welke vragen hij waar en wanneer in het coachproces moet stellen
 • Student kent de doe wel en de doe vooral niet elementen van een coachingsgesprek
 • Student kan het verschil tussen verandertaal en statische taal (weerstandstaal) herkennen en daarop acteren
 • Student kan SMART doelen formuleren op het gebied van leefstijl die uitdagend en haalbaar zijn
 • Student kent de theorie van goalsetting
 • Student kan benoemen wat voor een type interventie zijn patiënt/cliënt per fase van gedragsverandering nodig heeft
 • Student kent verschillende coachingsmodellen en kan deze ook toepassen
 • Student heeft inzicht in automatisch- en gewoontegedrag (systeem 1 en systeem 2)