E-learning onrust, gewoontes en verslaving

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

Noten vooraf:

  • Voor degenen die de e-learning over stoppen met roken al hebben doorlopen, is het basisdeel over verslaving een herhaling.
  • Voor degenen die de e-learning over Stressmanagement al hebben afgerond, zijn de onderdelen over normen, emoties en andere strategieën vinden een herhaling.

Na het volgen van deze e-learning moeten de volgende doelen bereikt zijn:

  • Student kan cliënten bewust maken van interne onrust en het effect daarvan op de vorming van ongezonde gewoontes en verslavingsgedrag
  • Student kan beschrijven hoe onrust ontstaat in het dagelijks leven en hoe het vertrouwen in eigen kunnen daarbij afneemt
  • Student kan minimaal twee eenvoudige interventies omschrijven om een cliënt te helpen onrust te verminderen en vertrouwen in eigen kunnen te vergroten
  • Student weet hoe hij met leefstijlcoaching een positieve invloed kan uitoefenen op verslavingsgedrag
  • Student kan een voor cliënten begrijpelijke uitleg geven van hoe verslavingen ontstaan en in stand blijven
  • Student kan minimaal twee eenvoudige interventies beschrijven waardoor een cliënt beter kan (leren) omgaan met onrust en minder verslavingsgedrag vertoont