De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Sinds januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het is een tweejarig programma voor mensen met obesitas of overgewicht & ziekterisico. Veel informatie over de GLI is te vinden via www.loketgezondleven.nl. Ook de huidige stand van zaken voor welke interventies erkend zijn en dus vergoed worden, vind je daar.