Geschat verbruik per dag berekenen

Om een indicatie te krijgen van hoeveel energie (kcal) iemand per dag gebruikt, kun je uitgaan van de ruststofwisseling en daar de mate van activiteit bij betrekken die iemand heeft. Hiermee ontstaat een grove schatting. Ieder lichaam is immers anders en iedere geschiedenis van een persoon ook. Het werkelijke verbruik kun je wellicht nog het beste ontdekken door een tijdje bij te houden wat iemand exact eet, uit te rekenen hoeveel kcal dat bevat en dan te kijken of iemand bij die inname aankomt, op gewicht blijft of afvalt. Dat is dus een hele zinvolle vraag om te stellen bij een intake: is je gewicht de laatste tijd stabiel of verandert het?

Voor een indicatie begin je zoals gezegd met de ruststofwisseling. Ook de term basaal metabolisme (of Basal Metabolic Rate, BMR) wordt gebruikt. Technisch gezien zijn deze twee niet hetzelfde, want de een neemt de energie die nodig is voor verwerking van voedsel mee in het verbruik en de ander gaat uit van een leeg maag-darmstelsel. In de praktijk worden de termen door elkaar gebruikt.

Harris en Benedict hebben formules opgesteld om de BMR te berekenen. Deze formules zijn later nog eens herzien door Roza en Shizgal omdat ze ze nog nauwkeuriger hebben kunnen maken. Deze herziene Harris-Benedict formules zijn:

Voor mannen: 88,362 + (13,397 * gewicht in kg) + (4,799 * lengte in cm) – (5,677 * leeftijd in jaren)
Voor vrouwen: 447,593 + (9,247 * gewicht in kg) + (3,098 * lengte in cm) – (4,33 * leeftijd in jaren)

Hieruit kun je afleiden dat de ruststofwisseling beïnvloed wordt door geslacht, leeftijd, gewicht en lengte. Let goed op de eenheden: je moet de lengte in centimeters invullen.

Nadat je de formule hebt ingevuld en zo de geschatte BMR hebt gevonden in kcal per dag, ga je vermenigvuldigen met de mate van activiteit die iemand heeft, oftewel het Physical Activity Level (PAL waarde). Hier volgt een tabel met waardes die je kunt gebruiken:

ActiviteitVoorbeeldPAL
Zeer inactiefBedlegerig (staat nooit op)<1.40
ZittendKantoormedewerker zonder sportactiviteiten1.40-1.69
Matig actiefBouwvakker of iemand die dagelijks een uur sport1.70-1.99
Zeer actiefLandbouwarbeider (niet mechanisch) of twee uur sporten per dag2.00-2.40
Extreem actiefWedstrijdsporter, topsporter>2.40

Je vermenigvuldigt de BMR met de PAL waarde om een schatting te krijgen van het dagelijkse energieverbruik. Het gemiddelde energieverbruik wordt voor vrouwen op 2.000 kcal/dag geschat, voor mannen op 2.500 kcal/dag. Je zult zien dat de waarden die je met de formule uitrekent, hier behoorlijk van kunnen afwijken.